SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Dne 26.11.2018 v odpoledních hodinách byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Míkovicích. Starosta města Ing. Stanislav Blaha úvodem řekl, že vzhledem k současným aktivitám dobrovolných hasičů v Míkovicích včetně zvyšujícího se počtu členů, zejména mládeže, vznikl naléhavý požadavek na změny vnitřní dispozice v budově zbrojnice. Dále starosta uvedl, že Míkovští hasiči byli poslední z pěti městem zřizovaných jednotek, kteří svou činnost provozovali v ne úplně ideálních podmínkách, proto byly opravy prakticky neodkladné.  Kromě jednotky dobrovolných hasičů funguje i spolek Sbor dobrovolných hasičů a mimořádně je zde i silná základna mladších a starších žáků a taky dorostu. Dětem závěrem proslovu Ing. Blaha osobně poděkoval a každý si odnesl malý dárek. Celý tým dostal tři velké dorty a každý z přítomných mohl kousek ochutnat :-). Poté dostal slovo velitel jednotky Miroslav Zpěvák, který poděkoval za dobrou  spolupráci projektantovi Ing. Vařechovi, firmě Zevos, a všem zastupitelům Města Uherské Hradiště za uskutečněný projekt. Koncem proslovu byli všichni přítomní pozváni na prohlídku zbrojnice a na pohoštění, které Město UH připravilo.